Projecten

Landkaart Ghana met projecten

ELPG heeft een drietal lopende projecten, te weten:

 1. Sirigu – SEISUD/GIOF
 2. Zasilari – ZEFP/CEAL
 3. Gundoo Daaseli –GDOFP

Klik op het betreffende tabblad hieronder voor meer informatie.

1. Sirigu – SEISUD/GIOF2. Zasilari – ZEFP/CEAL3. Gundoo Daaseli –GDOFP

Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development (SEISUD)

Focus:
Landbouw, Onderwijs, sociale betrokkenheid
Locatie:
Sirigu, Noord-Ghana
Projectleider:
Peter Anoah

Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider van de stichting SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development).

Achtergrond
Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider van de stichting SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development).

In 2006 hebben ELPG en Peter elkaar gevonden met de aanleg van een biologische schooltuin bij de school waar Peter directeur was. De kinderen kregen daar – naast het gewone onderwijs – les in biologische landbouw. Het enthousiasme van de lagere school is overgeslagen op de leerlingen van de middelbare school. Ook zij nemen deel aan het schooltuinproject. En via de kinderen zijn ook de ouders, allemaal boeren en boerinnen, in het voorlichtingsproject betrokken.

Activiteiten van SEISUD
In 2014 is het project actief in vier dorpen, waar totaal ca. 20.000 inwoners wonen, waarvan 90% boerenhuishoudens. SEISUD heeft de volgende activiteiten:

 • Schooltuinen project: het aanleggen van schooltuinen bij scholen. De productie dient voor een schoolmaaltijd;
 • 20 Boerengroepen die biologische landbouw toepassen: composteren is daarbij de belangrijkste activiteit; dierlijke tractie; trainingen aan groepen in het gebruik van ossen voor ploegen of trekken van ossenwagens;
 • In 2016 zijn we begonnen met een ‘farmer to farmer’ project, waarbij we boeren opleiden om zelf aan hun dorpsgenoten voorlichting te geven. Daarmee proberen we de boeren ook op termijn minder afhankelijk te maken van het project;
 • Milieuprogramma’s, vooral planten van bomen en schoonmaken van de omgeving;
 • Parelhoederproject: door een verbeterd parelhoenderras kan de productie van de boeren flink stijgen.
 • Waterproject: in 2017 starten we een project waarin met behulp van demo’s wordt getoond hoe je water beter kunt vasthouden op het bedrijf. Via swales (geulen in de grond) kan het regenwater wegzakken in de grond, in plaats van afstromen naar de rivier.

Meer info over deze activiteiten vindt u op de eigen website van SEISUD

Ghana Institute of Organic Farming
Een groot vervolgproject is GIOF, Ghana Institute of Organic Farming. GIOF is een nieuw opgerichte landbouwpraktijkschool waar schoolverlaters en boeren (m/v) een eenjarige opleiding krijgen in biologische landbouw. In oktober 2014 is de eerste groep studenten gestart, in 2015 starte de eerste 2 jarige opleiding. Voor deze opleidingen werken we samen met bestaande scholen in het reguliere onderwijsprogramma in de omgeving. Sinds eind 2016 is de school door de overheid als opleidingsinstituut erkend en kan daarmee ook erkende diploma’s uitreiken. Op de school worden voorlichters opgeleid die elders boeren les kunnen geven in biologische landbouw.

GIOF heeft een eigen website

Het project GIOF is nog volop in opbouw. ELPG blijft daar de komende jaren hard aan meewerken. Tot nu toe hebben de volgende organisaties een bijdrage geleverd aan het oprichten van deze school:

 • Stichting Gelijke Kansen (Equal Opportunity Fund)
 • ASML Foundation
 • Triodos Foundation
 • Wilde Ganzen
 • Kiwanis West-Friesland
 • Impulsis
 • Cordaid
 • Vele grote en kleinere donateurs
Zasilari Ecological Farms Projects / Center for Ecological Agriculture and Livelihood

Focus:
Landbouw, sociale betrokkenheid
Locatie:
Walewale, Ghana
Projectleider:
Issifu Sulemana

David Agongo is de initiatiefnemer en was tot zijn plotseling overlijden eind 2015 projectleider van ZEFP (Zasilari Ecological Farms Project). Sinds januari 2016 is hij opgevolgd door Issifu Sulemana, die hij zelf sinds 2013 opleidde. Na wat interne problemen met de staf in het Zasilari project is het werk en een deel van het personeel in 2018 doorgegaan onder een andere NGO: CEAL (Center for Ecological Agriculture and Livelihood). ELPG heeft het vertrouwen in deze nieuwe organisatie uitgesproken en het haar activiteiten onder deze nieuwe NGO ondergebracht. We zien deze CEAL als opvolger van ZEFP.

Achtergrond
In 1991 is David begonnen met een voorbeeldbedrijf in het dorp Zasilari, gelegen ongeveer halverwege Tamale en Bolgatanga. Door zelf in het dorp te gaan wonen heeft hij de mensen in het dorp in contact gebracht met composteren en bomen planten en de biologische landbouw in de praktijk  te brengen. Al snel was het bedrijf een groene oase in de verder droge omgeving. Na een periode van twijfel over deze nieuwe aanpak gebracht door een vreemdeling, zochten de dorpelingen toenadering en begonnen zij de technieken van David toe te passen.

David realiseerde zich na verloop van tijd dat het via deze mond op mond reclame erg lang zou duren om een fractie van de boerengemeenschappen in de omgeving te bereiken. Hij heeft daarom de kans gegrepen om in een landbouwvoorlichtingsproject (TRAX) aan de slag te gaan. Het werkgebied van dit project lag 75 km ten noorden van Zasilari. Hij leerde hier nieuwe methoden van erosiebestrijding en composteren. Ook leerde hij hoe deze kennis effectief over te dragen aan grotere groepen boeren en boerinnen. Hij zag hoe de groepen sterker gemaakt konden worden door aandacht te besteden aan onderlinge solidariteit en gezamenlijke activiteiten.

Gezien de afstand zou het nog lange tijd duren voordat dit project het werkgebied van Zasilari zou bereiken. Daarom werkte David in de weekenden samen met zijn vrouw in de omgeving van Zasilari. Van  zijn salaris bij TRAX betaalde hij een jonge voorlichter om de voorlichtingsactiviteiten door de week voort te zetten.

De wens om zich vol in te zetten voor de mensen in zijn eigen woonomgeving werd steeds groter. Daarom hebben we David aangemoedigd om een plan te schrijven voor een officieel project.

In 2002 is ZEFP opgericht als nieuwe NGO in Noord Ghana, gefinancierd door de ELPG. Inmiddels is het project (en haar projectleider) een begrip in de regio en daarbuiten. Het project is een voorbeeld voor medefinanciers en overheidsinstanties die plannen hebben om biologische landbouw of activiteiten die zich richten op duurzaamheid. ZEFP/CEAL werkt onder meer met de diverse Ghanese maar ook internationale organisaties. 

Activiteiten van ZEFP/CEAL
Er komen jaarlijks nieuwe boerengroepen (mannen, vrouwen en gemengde groepen) bij die trainingen volgen in de volgende activiteiten:

 • sociale onderwerpen als samenwerken als groep, omgaan met geld, beheer van een gezamenlijke bankrekening, man-vrouwrelatie;
 • principes van biologische landbouw: composteren, wisselbebouwing, etc.
 • tegengaan van erosie (ploegen op de hoogtelijnen en bouwen van dammetjes);
 • veilig bewaren van de oogst zodat insecten en knaagdieren er niet bij kunnen;
 • duurzame veehouderij, trainingen aan groepen over vee-management;
 • vruchtbaar houden van het land: bomen planten en vermijden van gebruik van vuur om akkers en weidegebieden te beheren;
 • jongeren nieuwe perspectieven bieden in de landbouw en veehouderij;
 • landbouwactiviteiten in de droge tijd door middel van irrigatie.

Meer informatie
Meer info over deze activiteiten vindt u op de websites van CEAL, ACDEP (een koepel van landbouw voorlichtingsstations in het noorden van Ghana waar CEAL deel van uitmaakt), West Mamprusi District (het district waar CEAL in gesitueerd is), Cordaid (onze Nederlandse medefinancier):

Gundoo Daaseli (organic Farming Project)

Focus:
Landbouw, sociale betrokkenheid
Locatie:
Kibori, Ghana
Projectleider:
Madish Abubakari


Madish Abubakari
 is de initiatiefnemer en projectleider van Gundoo Daaseli. Hij wordt op zijn beurt weer begeleid door Issifu Sulemano, de projectleider van CEAL.

Achtergrond
Madish Abubakari is een zelfstandige boer die zijn eigen project ‘biologische landbouw’’ heeft opgezet. Als boerenzoon leerde hij biologische landbouw kennen door mee te werken op het voorbeeldbedrijf van Franz Zemp, een Zwitsere boerenzoon, die meer dan 30 jaar in Ghana woonde en werkte op zijn biologisch landbouw bedrijf.
Activiteiten van Gundoo Daaseli

Kibori
Madish werd enthousiast om zelf met biologische landbouw aan de slag te gaan in zijn geboortedorp Kubori. Dit ligt in het afgelegen gebied ten westen van de Witte Volta Rivier dat in Ghana Overseas wordt genoemd. Madish runt sinds 2001 met zijn gezin een voorbeeldbedrijf voor biologische landbouw, met veel aandacht voor composteren, bomen planten, gebruik van vlinderbloemigen en voorkomen van bush fires (branden).

Voorlichting
Madish geeft daarnaast  voorlichting in een aantal omringende dorpen en sinds 2013 geven enkele van de boeren in deze dorpen zelf ook weer voorlichting. Madish krijgt steun van ELPG voor zijn voorlichtingswerk, voor transportmiddelen, voor het volgen van landbouwtrainingen en cursussen. In 2014 heeft ELPG met hulp van de van Rumptstichting een rijsttelersgroep begeleid bij aanschaf, gebruik en onderhoud van een rijstdorser.

Microkredieten
Daarnaast begeleidt Madish  een aantal vrouwengroepen bij het opzetten van gezamenlijke handelsprojecten; zij maken daarbij gebruik van microkredieten.