De stichting

Wie zijn wij?Wat doen wij?Met grote dank aan
ELPG bestaat al sinds 1975. Enkele van onze projecten in Ghana zijn uitgegroeid tot officieel erkende organisaties (NGO’s). Van organisaties als NCDO, Cordaid en ICCO/Impulsis ontving ELPG meerdere keren subsidie. De toegevoegde waarde van ons werk wordt ook door deze organisaties erkend en gewaardeerd.

Het bestuur
In het bestuur is veel kennis aanwezig die bij het meedenken met de projecten in Ghana van pas komt. Naast een bestuurslid dat enkele jaren in Ghana gewoond heeft en twee anderen die elders in West-Afrika woonden, houden enkele bestuursleden zich ook in hun dagelijks werk bezig met duurzame en/of biologische landbouwmethoden. Het bestuur van ELPG wordt gevormd door de volgende (onbezoldigde) leden:

  • Kees van Veluw (voorzitter)
  • Steef Kruitwagen (penningmeester)
  • Emile Hagelen (secretaris)
  • Marretje Adriaanse
  • Sylvia Dorland

Meer weten? Onze bestuursleden stellen zichzelf graag voor!

Commissies

Het bestuur bestaat uit een aantal commissies die hieronder verder toegelicht worden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en besluiten te nemen over commissievoorstellen.

Projectcommissies: De projectcommissie houdt het contact in stand met de projectleiders van de verchillede projecten. De commissies adviseren de projectleiders bij veranderingen en ontwikkelingen in het project. Ook worden vragen vanuit de projecten beantwoord en wordt gezamenlijk gewerkt aan nieuwe ideeën en begrotingen.

Communicatiecommissie: De communicatiecommissie verzorgt het bijhouden van website, facebookpagina, linked in pagina, instagram, de nieuwsbrief en de folder. De commissie verzorgt ook de planning rondom beurzen, conferenties en lezingen.

Fondsenwervingscommissie: De fondsenwervingscommissie houdt zich bezig met het schrijven van projectplannen en het daarbij zoeken van financiers. Donateurs zijn daarbij belangrijk, maar ook eenmalige giften van vermogensfondsen en medefinancieringsorganisaties vormen een groot deel van de jaarlijkse inkomsten. De commissie verdiept zich tevens in de mogelijkheden voor crowdfunding.

Laat het ons vooral weten mocht je interesse hebben om lid te worden van één van onze commissies of graag de intrede maakt als algemeen bestuurslid.

Beleidsplan
Lees meer over ons in ons beleidsplan

Jaarverslagen
Lees meer over onze activiteiten in onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Financieel jaaroverzicht 2018

Statuten

Statuten ELPG (1983)

Naast het huidige bestuur, zijn er ook vele bestuursleden die ons voor gegaan zijn. Wij willen graag onze dank uiten voor al het werk wat zij verricht hebben:

 • Frits Brouwer
 • Rienke Nieuwenhuis
 • Erik van Well
 • Onder constructie! We zijn momenteel een lijst aan het maken van alle betrokkenen.