De stichting

Wie zijn wij?Wat doen wij?
ELPG bestaat al sinds 1975. Enkele van onze projecten in Ghana zijn uitgegroeid tot officieel erkende organisaties (NGO’s). Van organisaties als NCDO, Cordaid en ICCO/Impulsis ontving ELPG meerdere keren subsidie. De toegevoegde waarde van ons werk wordt ook door deze organisaties erkend en gewaardeerd.

Het bestuur
Het bestuur van ELPG wordt gevormd door zes (onbezoldigde) leden:

  • Kees van Veluw (voorzitter)
  • Steef Kruitwagen (penningmeester)
  • Dick Heesen
  • Marretje Adriaanse
  • Sylvia Dorland
  • Emile Hagelen (secretaris)

In het bestuur is veel kennis aanwezig die bij het meedenken met de projecten in Ghana van pas komt. Naast een bestuurslid dat enkele jaren in Ghana gewoond heeft en twee anderen die elders in West-Afrika woonden, houden enkele bestuursleden zich ook in hun dagelijks werk bezig met duurzame en/of biologische landbouwmethoden.

Het bestuur bestaat uit een aantal commissies die hieronder verder toegelicht worden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en besluiten te nemen over commissievoorstellen.

Projectcommissies
De projectcommissies (SEISUD, CEAL en Gundoo-Daaseli) houden het contact in stand met de projectleiders van de drie projecten: Peter Anoah, Issifu Sulemana en Madish Abubakari. De commissies adviseren de projectleiders bij veranderingen en ontwikkelingen in het project. Ook worden vragen vanuit de projecten beantwoord en wordt gezamenlijk gewerkt aan nieuwe ideeën en begrotingen.

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie verzorgt het bijhouden van website, facebookpagina, rondzendbrief en folder. De komende tijd wordt gewerkt aan het opnieuw vormgeven van de rondzendbrief. De commissie verzorgt ook de planning rondom beurzen, conferenties en lezingen. Overigens kunnen bij deze activiteiten zelf alle bestuursleden worden ingezet.

Fondsenwervingscommissie
De fondsenwervingscommissie houdt zich bezig met het schrijven van projectplannen en het daarbij zoeken van financiers. Donateurs zijn daarbij belangrijk, maar ook eenmalige giften van vermogensfondsen en medefinancieringsorganisaties vormen een groot deel van de jaarlijkse inkomsten. De commissie verdiept zich tevens in de mogelijkheden voor crowdfunding.

Folder
Download hier onze folder

Beleidsplan
Lees meer over ons in ons beleidsplan

Jaarverslagen
Lees meer over onze activiteiten in onze jaarverslagen:

Financieel jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Financieel jaaroverzicht 2018