Compost


Één van de ondersteunde boeren. die geleerd heeft om compost te maken, laat ons zijn nieuwe composthoop zien.


Erosie


Grote droogte gevolgd door een heftig regenseizoen resulteert in heftige erosie. We hopen dat ons trainingsprogramma helpt om de bodem vruchtbaar te houden.


Onderzoek


Om te kijken of het trainingsprogramma werkt, hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we de oogst van verschillende boeren vergeleken. De resultaten waren positief!


Soya


In het centrum van de compounds worden de soya bonen van de plant gescheiden


Uien


Uien hebben water nodig. Ze worden gecultuveerd zo dicht mogelijk bij het water. Met walletjes wordt het water zo lang mogelijk vast houden.


Harde werkers


In Ghana worden ezels ingezet bij het werken op het land.


Welkom

Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana zet zich in voor milieubewuste landbouwprojecten voor de bewoners van het platteland in Ghana. Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: onvoldoende kennis om genoeg voedsel te verbouwen voor de groeiende bevolking. Wijzien de oplossing in de bevolking leren om ecologische landbouwmethoden toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouw-ontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze ecologische landbouwmethoden werken:
 
– Twee tot driemaal hogere oogstopbrengsten duurzaam landgebruik
– Minder erosie
– Betere bodemvruchtbaarheid
– Meer sociale samenhang in de dorpen: composteren doe je samen
– Meer vertrouwen in eigen kunnen
– Verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant
 
Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg. De landbouwautoriteiten in Noord Ghana hebben deze resultaten ook gezien en nemen de technieken steeds meer op in hun voorlichtingsprogramma!
 
 
Wilt u op de hoogte blijven over wat wij doen? U kunt zich dan aanmelden voor onze nieuwsbrief!
Deze versturen we meestal 1 – 2x per jaar

Nieuws

Ghana reisverslag februari 2023

Ghana reisverslag februari 2023

Medio februari hebben drie bestuursleden en bezoek gebracht aan het noorden van Ghana. Een korte impressie van hun belevenissen willen we jullie niet onthouden. Het doel was om na de Covid-periode, een flink a...
Lees meer
Hoelang kan de bodem dit volhouden?

Hoelang kan de bodem dit volhouden?

Twee van onze bestuursleden, Kees van Veluw en Emile Hagelen hebben een mooi stuk geschreven voor het tijdschrift BODEM. Het stuk geeft goed weer waar boeren in Ghana tegenaan lopen én waarom het werk wat EL...
Lees meer
Nieuws uit Ghana

Nieuws uit Ghana

Een opmerkelijk bericht op NOS.nl van correspondent Saskia Houttuin  (https://nos.nl/video/2438315-geen-kunstmest-uit-rusland-zo-gaan-boeren-in-ghana-ermee-om) over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne v...
Lees meer
 

Bedankt!

Mijn master thesis onderzoek wees uit dat boeren getraind in compostering gemiddeld wel 280 kilo meer mais produceren per acre dan de onget...
Marretje Adriaanse
"Thanks to your donations we are now constructing an extra 567 compost heaps!"
Issifu Sulemana - Project Leader CEAL