Home

ELPG bestrijdt honger en armoede duurzaam

Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en tekort aan kennis om voldoende opbrengsten van het land te halen voor de groeiende bevolking. Oplossing: de bevolking leren om biologische landbouwmethoden toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouwontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze biologische landbouwmethoden werken:

  • aanzienlijk hogere oogstopbrengsten;
  • duurzaam landgebruik, minder erosie, betere bodemvruchtbaarheid;
  • meer sociale samenhang in de dorpen: composteren doe je samen;
  • meer vertrouwen in eigen kunnen;
  • verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant.

Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg.

De landbouwautoriteiten in Noord Ghana hebben deze resultaten ook gezien en nemen de technieken steeds meer op in hun voorlichtingsprogramma’s.