Compost


Één van de ondersteunde boeren. die geleerd heeft om compost te maken, laat ons zijn nieuwe composthoop zien.


Erosie


Grote droogte gevolgd door een heftig regenseizoen resulteert in heftige erosie. We hopen dat ons trainingsprogramma helpt om de bodem vruchtbaar te houden.


Onderzoek


Om te kijken of het trainingsprogramma werkt, hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we de oogst van verschillende boeren vergeleken. De resultaten waren positief!


Soya


In het centrum van de compounds worden de soya bonen van de plant gescheiden


Uien


Uien hebben water nodig. Ze worden gecultuveerd zo dicht mogelijk bij het water. Met walletjes wordt het water zo lang mogelijk vast houden.


Harde werkers


In Ghana worden ezels ingezet bij het werken op het land.


Welkom

Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana zet zich in voor milieubewuste landbouwprojecten voor de bewoners van het platteland in Ghana. Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: onvoldoende kennis om genoeg voedsel te verbouwen voor de groeiende bevolking. Wijzien de oplossing in de bevolking leren om ecologische landbouwmethoden toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouw-ontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze ecologische landbouwmethoden werken:
 
– Twee tot driemaal hogere oogstopbrengsten duurzaam landgebruik
– Minder erosie
– Betere bodemvruchtbaarheid
– Meer sociale samenhang in de dorpen: composteren doe je samen
– Meer vertrouwen in eigen kunnen
– Verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant
 
Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg. De landbouwautoriteiten in Noord Ghana hebben deze resultaten ook gezien en nemen de technieken steeds meer op in hun voorlichtingsprogramma!
 
 
Wilt u op de hoogte blijven over wat wij doen? U kunt zich dan aanmelden voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief December 2021

Nieuwsbrief December 2021

Ondanks corona is 2021 een goed jaar geweest voor de ELPG! We hebben mooie, praktische resultaten behaald en onze manager van CEAL, deelnemer geweest van de Klimaattop in Glasgow!  Lees er meer over in on...
Lees meer
Juli 2021

Juli 2021

De Nieuwsbrief van Juli 2021 is uit met updates over Honger, het irrigatieproject en het Farmer2Farmer project. Veel leesplezier!   NieuwsbriefELPG_Juli2021Download
Lees meer
December 2020

December 2020

De Nieuwsbrief van December  2020 is uit met updates over Corona, Compost, Overstromingen en Dry Season Gardening. Veel leesplezier! NieuwsbriefELPG_DecemberDownload
Lees meer
 

Bedankt!

Mijn master thesis onderzoek wees uit dat boeren getraind in compostering gemiddeld wel 280 kilo meer mais produceren per acre dan de onget...
Marretje Adriaanse
"Thanks to your donations we are now constructing an extra 567 compost heaps!"
Issifu Sulemana - Project Leader CEAL