CEAL

Center for Ecological Agriculture and Livelihood (Opvolger Zasilari Ecological Farms Projects)

Focus:
Landbouw, sociale betrokkenheid
Locatie:
Walewale, Ghana
Projectleider:
Issifu Sulemana

David Agongo is de initiatiefnemer en was tot zijn plotseling overlijden eind 2015 projectleider van ZEFP (Zasilari Ecological Farms Project). Sinds januari 2016 is hij opgevolgd door Issifu Sulemana, die hij zelf sinds 2013 opleidde. Na wat interne problemen met de staf in het Zasilari project is het werk en een deel van het personeel in 2018 doorgegaan onder een andere NGO: CEAL (Center for Ecological Agriculture and Livelihood). ELPG heeft het vertrouwen in deze nieuwe organisatie uitgesproken en het haar activiteiten onder deze nieuwe NGO ondergebracht. We zien deze CEAL als opvolger van ZEFP.

Achtergrond
In 1991 is David begonnen met een voorbeeldbedrijf in het dorp Zasilari, gelegen ongeveer halverwege Tamale en Bolgatanga. Door zelf in het dorp te gaan wonen heeft hij de mensen in het dorp in contact gebracht met composteren en bomen planten en de biologische landbouw in de praktijk  te brengen. Al snel was het bedrijf een groene oase in de verder droge omgeving. Na een periode van twijfel over deze nieuwe aanpak gebracht door een vreemdeling, zochten de dorpelingen toenadering en begonnen zij de technieken van David toe te passen.

David realiseerde zich na verloop van tijd dat het via deze mond op mond reclame erg lang zou duren om een fractie van de boerengemeenschappen in de omgeving te bereiken. Hij heeft daarom de kans gegrepen om in een landbouwvoorlichtingsproject (TRAX) aan de slag te gaan. Het werkgebied van dit project lag 75 km ten noorden van Zasilari. Hij leerde hier nieuwe methoden van erosiebestrijding en composteren. Ook leerde hij hoe deze kennis effectief over te dragen aan grotere groepen boeren en boerinnen. Hij zag hoe de groepen sterker gemaakt konden worden door aandacht te besteden aan onderlinge solidariteit en gezamenlijke activiteiten.

Gezien de afstand zou het nog lange tijd duren voordat dit project het werkgebied van Zasilari zou bereiken. Daarom werkte David in de weekenden samen met zijn vrouw in de omgeving van Zasilari. Van  zijn salaris bij TRAX betaalde hij een jonge voorlichter om de voorlichtingsactiviteiten door de week voort te zetten.

De wens om zich vol in te zetten voor de mensen in zijn eigen woonomgeving werd steeds groter. Daarom hebben we David aangemoedigd om een plan te schrijven voor een officieel project.

In 2002 is ZEFP opgericht als nieuwe NGO in Noord Ghana, gefinancierd door de ELPG. Inmiddels is het project (en haar projectleider) een begrip in de regio en daarbuiten. Het project is een voorbeeld voor medefinanciers en overheidsinstanties die plannen hebben om biologische landbouw of activiteiten die zich richten op duurzaamheid. ZEFP/CEAL werkt onder meer met de diverse Ghanese maar ook internationale organisaties. 

Activiteiten van ZEFP/CEAL
 Er komen jaarlijks nieuwe boerengroepen (mannen, vrouwen en gemengde groepen) bij die trainingen volgen in de volgende activiteiten:

  • sociale onderwerpen als samenwerken als groep, omgaan met geld, beheer van een gezamenlijke bankrekening, man-vrouwrelatie;
  • principes van biologische landbouw: composteren, wisselbebouwing, etc.
  • tegengaan van erosie (ploegen op de hoogtelijnen en bouwen van dammetjes);
  • veilig bewaren van de oogst zodat insecten en knaagdieren er niet bij kunnen;
  • duurzame veehouderij, trainingen aan groepen over vee-management;
  • vruchtbaar houden van het land: bomen planten en vermijden van gebruik van vuur om akkers en weidegebieden te beheren;
  • jongeren nieuwe perspectieven bieden in de landbouw en veehouderij;
  • landbouwactiviteiten in de droge tijd door middel van irrigatie.

Meer informatie
Meer info over deze activiteiten vindt u op de websites van CEAL, ACDEP (een koepel van landbouw voorlichtingsstations in het noorden van Ghana waar CEAL deel van uitmaakt), West Mamprusi District (het district waar CEAL in gesitueerd is), Cordaid (onze Nederlandse medefinancier):