Nieuws uit Ghana

Een opmerkelijk bericht op NOS.nl van correspondent Saskia Houttuin  (https://nos.nl/video/2438315-geen-kunstmest-uit-rusland-zo-gaan-boeren-in-ghana-ermee-om) over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de landbouw in het Noorden van Ghana. Door het gebrek aan kunstmest is er veel (meer) aandacht voor het gebruik van organische mest als kunstmestvervanger. En dit is nu precies de missie van de ELPG en daarom namen we direct contact op met Issifu Jobila Sulemana, onze man in Ghana. Hij reageerde met een update van de situatie.

Allereerst zijn ze de afgelopen periode druk bezig geweest met noodhulp te verlenen in de vorm van voedsel (voornamelijk mais). Noodhulp is nodig omdat twee jaar Corona haar tol begint te eisen.  Transport van allerlei noodzakelijke inputs zoals kunstmest, zaden, gereedschappen, benzine enz. zijn sterk verminderd en dit verhoogt de prijzen van deze inputs in Noord Ghana. De oorlog in Oekraïne speelt daar een belangrijke rol in. Huishoudens hebben daardoor veel minder voedsel verbouwd. Het teeltseizoen loopt van mei tot oktober. Het is nu juli, dus dit betekent dat de voorraden van het vorige teeltseizoen op zijn en dat de gewassen nu nog groeien. Dit noemen de boeren het hongerseizoen. En deze periode is erger geworden sinds corona. Boeren zijn overgestapt op het maken van compost omdat kunstmest niet te betalen is. Dit heeft een enorme vlucht genomen in bijvoorbeeld het gebied om Walewale waar Issifu, manager van CEAL, boeren helpt bij het geven van noodhulp en met het maken van compost.

 Arme huishoudens die niet het hongerseizoen doorkomen krijgen noodhulp van CEAL

Issifu meldde ons op 25 juli: ’Some farmer households ….. even wept when the bag of maize (noodhulp) is presented to them because things are so hard that they barely eat in a day. Some of them even said that it affected their ability to work in their farms because they couldn’t get … one meal per day. On the food aid too, we have distributed over 119 bags so far to extremely vulnerable farmer households. This time we gave only maize without the soup ingredients because of the numbers and also the higher cost of maize per bag.

Issifu heeft de afgelopen twee jaar gedurende corona  geëxperimenteerd met het Farmer to Farmer concept: er worden 10 boeren in compost maken getraind en die boeren trainen op hun beurt allemaal weer 10 anderen die vervolgens ook weer 10 boeren gaan trainen. Je kunt als boer alleen maar meedoen aan de training als je belooft dat je training zal gaan geeen aan andere boeren in je eigen netwerk. Zo zijn er de afgelopen twee jaar ca. 7000 boeren getraind in het compost maken. Issifu zorgt ervoor door monitoring en trainingen aan boerentrainers dat de compostmethode goed doorgegeven wordt.

Compost maken in Corona tijd: kunstmest is te duur; boeren gaan aan de slag om zelf compost te maken onder begeleiding van CEAL. Ze passen de Farmer 2 Farmer methode toe. Elke door CEAL getrainde boer traint zelf weer 10 boeren. Zo verspreidt zich de kennis razendsnel en kunnen boeren toch voedsel verbouwen.

Wat de hulp bij het compost maken betreft, meldt Issifu ons, ook op 25 juli:

‘Currently we are focusing on the farmer capacity to transform green grass into green manure and also all other waste materials to build compost. Wednesday (July 27) is going to be very busy. We have a major training workshop to boast our capacity in organic farming or plant nutrition programs. The training will be handled by prof Zama from Cameroon and one Dr from the council for scientific and industrial research CSiR from Accra. They will be teaching us on how to convert fishpond residues into foliar organic fertilizers. Also prepare floating pellets feed using local feed materials. Others include different ways of preparing compost and other plant nutritions’.

We proberen Saskia Houttuin, die een mooie rapportage maakte in het zuiden van Ghana, naar het Noorden te krijgen zodat ze met eigen ogen kan zien hoe corona, het gebrek aan kunstmest en de oorlog in Oekraine samenhangen, maar vooral ook hoe lokale boeren families met eigen middelen toch voedsel verbouwen.