Financiën

Hoe kunt u onze projecten in Ghana steunen?
Voor ons werk zijn we afhankelijk van giften van particulieren, scholen, kerken, bedrijven en anderen. Het geld dat we voor onze projecten ontvangen is een heel aantal jaren verdubbeld met subsidie van medefinancieringsorganisaties. In de jaren 2013-2015 vond deze verdubbeling plaats middels een subsidie van Cordaid. Eerder werd ELPG gesteund door Impulsis en Wilde Ganzen. Helaas ontvangen we sinds 2016 geen subsidie meer in verband met bezuinigingen vanuit de overheid. Cordaid steunt geen projecten meer in Ghana. Wel ontvingen we in 2017 eenmalig een gift van Kerk in Actie voor het Farmer-to-Farmer programma in Sirigu.

ParticulierenBedrijven & ScholenANBI
Helpt u mee ons werk in Ghana toch voort te zetten?

 • Steun de ELPG met een gift of machtiging voor een periodieke gift.
 • U kunt ook bekendheid geven aan ons werk in uw kennissenkring, werkkring, school of vereniging. Lees onze tips voor acties door bedrijven, scholen en instellingen in het tabblad hiernaast.
 • Uw giften aan de ELPG zijn fiscaal aftrekbaar; ELPG is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • Indien u een overeenkomst van tenminste 5 jaar afsluit, is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar en geldt er geen drempel. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze voorzitter.
 • In overleg kunnen we u folders en/of fotomateriaal sturen. Of we verzorgen een presentatie. Voor promotie van ELPG zijn diverse Ghanese gebruiksvoorwerpen en 2 roll-up banners beschikbaar.
 • Tenslotte kan ELPG ook hulp gebruiken bij werving van donateurs. Wilt u ons daarmee verder helpen? Laat het ons weten!

Alle donateurs ontvangen de Nieuwsbrief van ELPG (inclusief een jaarlijks overzicht van de inkomsten en uitgaven). Daarnaast is informatie beschikbaar via deze website, waaronder het jaarverslag en de officiële jaarrekening.

Bankgegevens
Rabobank IBAN: NL36 RABO0311 05 39 63
Ten name van Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana

Tips voor bedrijven en scholen
Voor bedrijven, scholen of instellingen die meer willen doen voor ELPG dan een eenmalige gift, hebben wij de volgende ideeën:

 • een jaarlijkse bijdrage
 • folders/nieuwsbrief van ELPG aanbieden aan klanten/bezoekers
 • foto’s/informatie over projecten in Ghana ophangen
 • fooienpot instellen voor projecten in Ghana
 • actie organiseren, bijvoorbeeld de verkoop van bepaalde producten of de verkopen op een bepaalde dag koppelen aan een bijdrage van uw bedrijf aan projecten in Ghana
 • giften bij een feestelijke bijeenkomst (zoals jubileum, opening van nieuw pand) of open dag/excursie bestemmen voor ELPG

Wat kan de ELPG bijdragen aan uw actie?

 • folders
 • foto’s/informatiemateriaal/Ghanese gebruiksvoorwerpen/roll-up bannners
 • lezing of presentatie
 • powerpointpresentatie die zonder toelichting kan worden vertoond
 • vermelding van uw bedrijf of organisatie in de nieuwsbrief en op de website, indien u dit op prijs stelt.

Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden. Klik hier voor contactgegevens

ELPG voldoet aan de eisen die gesteld worden aan instellingen om als ANBI te worden aangewezen. Een van die eisen van de Belastingdienst is, dat we enkele formele stukken op de website plaatsen. Die vindt u op deze pagina. U kunt voor vragen hierover uiteraard altijd contact met ons opnemen!

Naam:
Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG)
RSIN:
806542676
Adres:
Kees van Veluw, Hogenkampseweg 126, 6871 JT Renkum
Doelstelling:
Bestuurders:
Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning, uitsluitend een vergoeding voor werkelijk gemaakte (reis)kosten
Actueel verslag:
Jaarverslag 2023, 2022  (2021) (2020) (2019) (2018)
Financieel verslag:
2023, (2021) (2020) (2019) (2018)