Overstromingen in het Noorden van Ghana

Overstromingen in het noorden van Ghana – Noodhulp voor bewoners

Een zak mais en een training in compost maken als antwoord op grote overstromingen.

Noodhulp voor mensen die door het water hun gewassen, hun vee of hun huis zijn kwijtgeraakt. Solidariteit gevraagd in de vorm van een donatie aan de ELPG, een stichting die al vele jaren de voedselzekerheid in het noorden van Ghana probeert te verbeteren.

Help boerenfamilies in het noorden van Ghana weer een toekomst te geven!

Doneer via Geef.nl

of

IBAN: NL36 RABO03 11 05 39 63
t.n.v. St. Ecologische Landbouw Projecten Ghana.

Een ramp

Het regent enorm in Noord Ghana en Burkina Fasso. Normaal valt er in augustus en september zo’n 400 mm regen. Dit jaar is dat 800 mm! De ramp begon op 6 augustus toen de overheid van Burkina Fasso gedwongen werd om de overlaat van de grote Bagri-stuwdam in de Witte Volta, net ten noorden van Ghana, open te zetten, omdat anders de dam zou breken. Issifu Yobila Sulemani, de projectleider waar de ELPG al 15 jaar mee samenwerkt, zegt: ‘Al dat opgestuwde water stroomde Ghana binnen. En dan ook nog 800 mm regen! Gevolg: over een lengte van 400 km zijn alle oevers van de Witte Volta volledig overstroomd. Tot soms wel vijf km aan beide zijden van de rivier. Ook de oevers van alle zijrivieren zijn overstroomd. En met de overvloedige regens in de laatste week van september zijn ook lage vlaktes in het noorden van Ghana ondergelopen. Zelfs de groentetuinen waar we met geld van de ELPG en de stichting Pompen is Leven, waterputten hebben gegraven voor kleinschalige druppelirrigatie, staan blank!. ‘Oh Mother Ghana, be with us!’.

Er zijn ca. 20 mensen verdronken. Dat zijn vooral boeren die met hun wankele kanootjes maiskolven van hun overstroomde akkers wilden redden. Boeren gebruiken de rivieroever, of de ‘uiterwaarden’ graag voor voedselproductie want de grond is daar vruchtbaar. Maar daar zijn ze kwetsbaar! Huizen, waterputten, bruggen, wegen, kleine stuwdammen en heel veel akkers met voedsel langs de rivier en in de lage vlakten zijn vernield of zwaar beschadigd. Koeien, geiten, schapen en kippen zijn verdronken. De volledige materiële schade is nog niet bekend. We vragen Issifu wat de sociale en de mentale schade is. Issifu: ‘Families zijn gescheiden van elkaar en kunnen elkaar niet helpen. Mensen zijn geschokt door de impact van de overstromingen en maken zich zorgen over de toekomst: het voedsel voor de komende droge tijd is vernield, wat nu?’.

 

Bron: https://watchers.news/2020/09/23/upper-east-region-flood-ghana/

 

 

 

 

 

 

 

Een ramp na een ramp

Issifu werkt al 15 jaar lang met boeren en leert ze composteren en te werken met natuurlijke middelen in plaats van chemische middelen, met druppelirrigatie, met bomen planten, met trainingen in groepswerk, etc.  In maart toen de corona pandemie losbrak, kwamen nog meer boeren naar hem toe om te leren composteren. De coronacrisis had het transport van zaden, kunstmest en landbouwchemicaliën vanuit het zuiden naar Noord Ghana stilgelegd. Ze zijn nu op hun eigen kunnen overgeleverd. Om veel boeren te helpen, is Issifu met financiële steun van de ELPG boeren gaan betrekken bij het trainen van hun collega-boeren (Farmer to Farmer Extension). Issifu’s staf leerde 10 boeren hoe je compost maakt maar ook hoe je een compost training geeft aan andere boeren. Deze eerste 10 boeren trainen ieder 10 andere boeren en die 10 weer 10 anderen. Zo hadden we in een paar maanden 10x10x10=1000 boeren getraind!. Een vervolgplan was om de eerste 10 boeren te trainen in biologische gewasbescherming en goede opslag van voedsel. Dat liep goed en mensen kregen weer hoop. Maar toen kwamen de regens…..

Noodhulp en structurele hulp combineren helpt de veerkracht van boerenfamilies

Nu krijgt Issifu veel vragen: ‘Help ons, we zijn door het water alles kwijt geraakt!’. Issifu wil heel graag helpen. Hij stuurde ons het volgende plan:

1. Noodhulp organiseren voor ‘zijn’ boeren. Een zak mais van 100 kg kost op dit moment €20,-. Maar de prijs zal snel stijgen nu de oogsten vernield zijn. De mais komt vooral uit het zuiden van Ghana. Met 100 kg mais kan een gezin ongeveer twee maanden eten. Issifu wil 1000 families helpen, dus dat vraagt €20.000,-

2. Zodra het kan direct weer het Farmer to Farmer composteringsprogramma hervatten. Het kan niet alleen bij noodhulp blijven. We moeten weer werken aan een toekomst! De veerkracht van plattelandsmensen is enorm, dit lieten ze ook al zien toen Covid-19 begon. Geschatte kosten:                 € 10.000,-

3. Een programma om boerenfamilies bewust te maken van klimaatverandering en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Ook om ze te organiseren in groepen zodat ze gezamenlijk een vuist kunnen maken bij (lokale) overheden voor meer aandacht voor hun problemen, voor meer ondersteuning in duurzaam landbouw-onderwijs, voor het grootschalig aanplanten van bomen om de grond vast te houden, om voedsel te produceren en om klimaatsverandering  tegen te gaan. Geschatte kosten:  € 5.000,-

De ELPG heeft volledig vertrouwen in Issifu. In de 15 jaar dat we nu met hem samenwerken, heeft hij zich ontwikkeld tot een spreekbuis voor boeren die biologische landbouw willen en wordt hij vaak gevraagd door andere ontwikkelingsorganisaties en lokale overheden om biologische landbouw te ontwikkelen. Issifu is een daadkrachtig en praktisch organisator van zaken met aantoonbare impact. Hij verdient het om ondersteund te worden!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en tekort aan kennis om voldoende opbrengsten van het land te halen voor de groeiende bevolking. Oplossing: de bevolking leren om biologische landbouwmethoden toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouwontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze biologische landbouwmethoden werken:

  • aanzienlijk hogere oogstopbrengsten;
  • duurzaam landgebruik, minder erosie, betere bodemvruchtbaarheid;
  • meer sociale samenhang in de dorpen: composteren doe je samen;
  • meer vertrouwen in eigen kunnen;
  • verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant.

Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg.

De landbouwautoriteiten in Noord Ghana hebben deze resultaten ook gezien en nemen de technieken steeds meer op in hun voorlichtingsprogramma’s.