Welkom

Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana zet zich in voor milieubewuste landbouwprojecten voor de bewoners van het platteland in Ghana. Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: onvoldoende kennis om genoeg voedsel te verbouwen voor de groeiende bevolking. Wijzien de oplossing in de bevolking leren om ecologische landbouwmethoden toe te passen. Dit gebeurt door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouw-ontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze ecologische landbouwmethoden werken:
 
– Twee tot driemaal hogere oogstopbrengsten duurzaam landgebruik
– Minder erosie
– Betere bodemvruchtbaarheid
– Meer sociale samenhang in de dorpen: composteren doe je samen
– Meer vertrouwen in eigen kunnen
– Verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant
 
Deze boeren kunnen hun gezinnen weer voeden en een deel van de oogst verkopen. Daardoor is er schoolgeld voor kinderen, geld voor kleding en voor gezondheidszorg. De landbouwautoriteiten in Noord Ghana hebben deze resultaten ook gezien en nemen de technieken steeds meer op in hun voorlichtingsprogramma!
 
 
Wilt u op de hoogte blijven over wat wij doen? U kunt zich dan aanmelden voor onze nieuwsbrief!
Deze versturen we meestal 1 – 2x per jaar