Het Sirigu Water Project

Bij ieder bezoek aan Ghana gaan we langs bij Madam Augustina, die in de buurt van Sirigu woont en die een belangrijke organisa-torische en verbindende rol heeft in haar community. Eerder toonde we al foto’s van een trotse Augustina bij een van de vele compostpits in haar dorp, maar vanwege haar voortdurende enthousiasme  doen we dit nogmaals. Ook in haar community is de beschikbaarheid van (veilig) drinkwater een probleem, laat staan water voor irrigatie van groentetuinen. Omdat we nog geld in kas hadden, hebben we Yussif Abdul-Rahaman gevraagd om te onderzoeken of een aantal putten in de regio gerealiseerd zou kunnen worden. Yussif is van de Ghanese ngo Pumping is Life en werkt al jaren samen met ‘onze’ projectleider Issifu. Op basis van een aantal selectiecriteria (onder andere geologie, eigen financiële bijdrage, ervaring of interesse in biologische landbouw en toestemming), zijn er vijf communities geselecteerd. Uiteraard is het traject in iedere community gestart met een bijeenkomst onder de mangoboom. Inmiddels is het geologisch en organisatorisch vooronderzoek afgerond, is de diverse hardware aangeschaft en kan binnenkort gestart worden met het daadwerkelijk boren. Zoals ook bij alle andere projecten het geval is, worden hier zogenaamde Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Teams gevormd. Zo’n comité ziet toe op het project, krijgt een degelijke opleiding en begeleiding tot de overdracht van de putten. Rekening houden met toekomstig onderhoud, is inmiddels een onmisbaar aspect. Zojuist ontvingen we bericht van Yussif dat er daadwerkelijk met boren wordt gestart. De verwachting is dat in maart 2022 de projecten zijn afgerond en dat in vijf communities schoon drinkwater én water voor het irrigeren van groentetuinen beschikbaar zal zijn. Met veel dank aan onze donateurs!

   

De touwpompen staan al klaar                                 Madame Augustina