Even voorstellen

In het bestuur is veel kennis aanwezig die bij het meedenken met de projecten in Ghana van pas komt. Naast een bestuurslid dat enkele jaren in Ghana gewoond heeft en twee anderen die elders in West-Afrika woonden, houden enkele bestuursleden zich ook in hun dagelijks werk bezig met duurzame en/of biologische landbouwmethoden. Zij zetten zich met veel passie in voor de ELPG. Hier stellen zij zich graag even voor!

Kees van Veluw

Ik heb van 1995 tot 2001 voor Unicef in Noord Ghana gewerkt als landbouwkundige op een plattelandsontwikkeling project. Dat was een mooi en zinvolle tijd. De band met Ghana was al eerder gelegd; in 1984 ben ik 3 maanden voor mijn studie Veehouderij aan de Wageningen Universiteit ook al in Ghana geweest. Om de band met Ghana vast te houden ben ik sinds 2002 actief geworden voor de ELPG. Dat past uitstekend bij mijn huidige werk; ik ben docent Biologische Landbouw en Permacultuur aan de Wageningen Universiteit. Het college geven aan studenten en het werken met studiegroepen van boeren is mijn lust en mijn leven. De laatste jaren hou ik me bezig met Agroforestry of op z’n Nederlands Boslandbouw. Het planten van bomen is naar mijn idee een fantastische manier om heel veel problemen in de landbouw op te lossen. Sinds 2015 mag ik voorzitter zijn van de organisatie.

Steef Kruitwagen

In mijn professionele leven maak ik mij vanuit verschillende rollen druk om duurzaamheid: het
creëren van een schone en prettige leefomgeving waarbij zo schoon, groen, circulair, klantgericht en efficiënt mogelijk gewerkt wordt én waarbij een financieel gezonde bedrijfsvoering uitgangspunt is. Ik doe dit altijd vanuit een bedrijfsmatige omgeving. Als Wagenings afgestudeerde heb ik enige jaren in Zuidelijk Afrika gewerkt. Na een studie bedrijfskunde ben ik vervolgens in de afvalsector in Nederland terecht gekomen. Mijn interesse voor plattelandsontwikkeling in Afrika is altijd gebleven. Sinds eind jaren negentig heb ik zitting gehad in verschillende besturen waarbij iedereen altijd blij is wanneer iemand het penningmeesterschap op zich wil nemen, hetgeen ik met plezier doe. Het past
ook wel bij mijn resultaatgerichte blik en mijn wens dat inzet van financiële middelen ook effect moet hebben.

Emile Hagelen (secretaris)

Sinds 2018 ben ik bestuurslid en nu secretaris van de stichting. Opgeleid als bioloog, veldbiologisch onderzoeker, docent biologie en door mijn eerdere
werk bij de overheid ben ik steeds meer overtuigd geraakt van het grote belang van een gezonde bodem. Niet alleen ten behoeve van voedselproductie maar zeker ook voor het behoud van biodiversiteit. En dan is agro-ecologische landbouw naar mijn mening een volhoudbare optie. Het staat voor mij wel vast dat in het noorden van Ghana nog veel te verbeteren is qua voedselzekerheid. Om samen met bewoners de volhoudbare landbouw vooruit te helpen, zonder in de valkuil van het industriële Nederlandse landbouwsysteem te trappen. Zeker nu het door klimaatverandering in deze streken steeds moeilijker wordt om voldoende voedsel te kunnen produceren.
Het faciliteren van de verdere verspreiding van kennis van het maken van compost, irrigatiesystemen en landbouwmethoden zonder chemie, daar word ik zelf ook blij van.

Sylvia Dorland

Mijn eerste kennismaking met Ghana en de ELPG was tijdens mijn studie aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen. In 1984 ben ik 9 maanden in Agomeda geweest en heb daar ervaren wat de mogelijkheden zijn met ecologische tuinbouw in Afrika. 

Na mijn studie woonde en werkte ik van 1990 tot 2001 in Niger, waar ik werkzaam was voor diverse ontwikkelingsprojecten in droge gebieden. Door het planten van bomen te combineren met eenvoudige technieken om water en organisch materiaal langer vast te houden kwamen dichtgeslagen gronden daar weer tot leven. Vanuit Nederland werk ik sinds enkele jaren aan de financiering van publieke infrastructuurprojecten in West-Afrika. Daarnaast tuinier ik graag in de wijktuin van Kernhem in Ede, naast individuele moestuinieren, verbouwen we ook groeten voor de voedselbank. Sinds 2014 ben ik bestuurslid van de ELPG weer opnieuw verbonden met Ghana.

Marretje Adriaanse

Tijdens mijn master Plant Science aan de Universiteit van Wageningen sprak ik in de zoektocht naar een thesis onderwerp Kees van Veluw. Zijn ehtouisasme voor de ELPG was aanstekelijk en van het één kwam het ander: voor ik het wist vertrok ik naar Ghana! Hier heb ik 6 maanden gewoond en onderzoek gedaan. In mijn onderzoek evalueerde ik of de boeren die door de ELPG gesteund werden en training kregen in het maken van compost, er beter voor stonden dan boeren die kunstmest gebruikten. Het resultaat was positief!

Na terugkeer liet de ELPG en mijn liefde voor Ghana me niet los, en sindsdien (2017) zet ik mij nog steeds in voor de ELPG.