Irrigatieproject

ELPG is dit najaar een nieuw project gestart, samen met stichting ‘Pompen is Leven‘. Al sinds de oprichting van deze stichting, zo’n 20 jaar geleden, vond afstemming tussen projecten plaats, maar tot het gezamenlijk opzetten van een nieuw project was het nog nooit gekomen. ELPG richt zich op de landbouw, waar ‘Pompen is Leven’ zich tot op heden vooral richtte op drinkwater voor de bevolking. Nu de drinkwatervoorziening in Noord-Ghana op een redelijk hoog niveau is, wil ‘Pompen is Leven’ zich ook meer richten op water voor de landbouw. In 2016 startten ze daarom een project met druppelirrigatie in het werkgebied van ELPG. ELPG werd gevraagd te zorgen voor twee geschikte bedrijven voor de proef en de landbouwkundige begeleiding. Nu deze pilot met groot succes is afgerond (3-4 keer meer opbrengst per jaar), is het tijd voor opschaling. Van 2 pilotbedrijven gaan we nu naar 30 bedrijven. Daarbij wordt naast druppelirrigatie ook Agroforestry toegepast; een combinatie van (lage) groentegewassen en vruchtbomen. De wens voor Agroforestry komt van boeren ‘uit het veld’. In het projectgebied is het idee ontstaan om een cashewnotencoöperatie op te zetten. Het planten van de bomen daarvoor kan prima gecombineerd worden met het verbouwen van groenten. De bomen zorgen voor schaduwwerking en leveren bovendien naast vruchten ook bladeren die als compost kunnen dienen om de bodem te verbeteren. Het project wordt in Ghana uitgevoerd door twee Ghanese NGO’s, waarmee de Nederlandse stichtingen nauw samenwerken. Het betreft Pumping is Life en CEAL. Het project wordt in Ghana administratief begeleid door ACDEP, een koepel van christelijke hulpverleningsorganisaties, die veel ervaring en vertrouwen hebben in het gebied. Voor het nieuwe project is veel geld nodig; ELPG en ‘Pompen is Leven’ zijn inmiddels gezamenlijk begonnen met werven van fondsen. Daarbij wordt onder andere naar grotere medefinancieringsorganisaties gekeken. We hopen dat zij een groot deel van de benodigde 150.000 euro voor hun rekening willen nemen. Maar er zal altijd ook nog een bedrag van minimaal zo’n 25.000 euro van particulieren, bedrijven, kerken e.d. moeten komen. Helpt u mee? Maak uw gift over op IBAN: NL36 RABO03 11 05 39 63 t.n.v. St. Ecologische Landbouw Projecten Ghana. Vermeld daarbij ‘irrigatieproject’. De mensen in Ghana zullen u dankbaar zijn!