SEISUD

Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development (SEISUD)
Focus:
Landbouw, Onderwijs, sociale betrokkenheid
Locatie:
Sirigu, Noord-Ghana
Projectleider:
Peter Anoah
Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider van de stichting SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development).
Achtergrond
Peter Anoah is de initiatiefnemer en projectleider van de stichting SEISUD (Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development). In 2006 hebben ELPG en Peter elkaar gevonden met de aanleg van een biologische schooltuin bij de school waar Peter directeur was. De kinderen kregen daar – naast het gewone onderwijs – les in biologische landbouw. Het enthousiasme van de lagere school is overgeslagen op de leerlingen van de middelbare school. Ook zij nemen deel aan het schooltuinproject. En via de kinderen zijn ook de ouders, allemaal boeren en boerinnen, in het voorlichtingsproject betrokken.
Activiteiten van SEISUD
In 2014 is het project actief in vier dorpen, waar totaal ca. 20.000 inwoners wonen, waarvan 90% boerenhuishoudens. SEISUD heeft de volgende activiteiten: Schooltuinen project: het aanleggen van schooltuinen bij scholen. De productie dient voor een schoolmaaltijd; 20 Boerengroepen die biologische landbouw toepassen: composteren is daarbij de belangrijkste activiteit; dierlijke tractie; trainingen aan groepen in het gebruik van ossen voor ploegen of trekken van ossenwagens; In 2016 zijn we begonnen met een ‘farmer to farmer’ project, waarbij we boeren opleiden om zelf aan hun dorpsgenoten voorlichting te geven. Daarmee proberen we de boeren ook op termijn minder afhankelijk te maken van het project; Milieuprogramma’s, vooral planten van bomen en schoonmaken van de omgeving; Parelhoederproject: door een verbeterd parelhoenderras kan de productie van de boeren flink stijgen. Waterproject: in 2017 starten we een project waarin met behulp van demo’s wordt getoond hoe je water beter kunt vasthouden op het bedrijf. Via swales (geulen in de grond) kan het regenwater wegzakken in de grond, in plaats van afstromen naar de rivier. Meer info over deze activiteiten vindt u op de eigen website van SEISUD