2020: Noodhulpactie voor onze communities in het noorden van Ghana

Er zijn ca. 20 mensen verdronken. Dat zijn vooral boeren die met hun wankele kanootjes maiskolven van hun overstroomde akkers wilden redden. Boeren gebruiken de rivieroever, of de ‘uiterwaarden’ graag voor voedselproductie want de grond is daar vruchtbaar. Maar daar zijn ze kwetsbaar! Huizen, waterputten, bruggen, wegen, kleine stuwdammen en heel veel akkers met voedsel langs de rivier en in de lage vlakten zijn vernield of zwaar beschadigd. Koeien, geiten, schapen en kippen zijn verdronken. De volledige materiële schade is nog niet bekend. Mensen zijn geschokt door de impact van de overstromingen en maken zich zorgen over de toekomst: het voedsel voor de komende droge tijd is vernield, wat nu?’.Begin september werden we opgeschrikt door berichten uit Ghana over ernstige overstromingen. Het had enorm geregend in het noorden van Ghana en Burkina Fasso. Normaal valt er in deze periode zo’n 400 mm regen. Dit jaar is dat 800 mm! De ramp begon op 6 augustus toen de overheid van Burkina Fasso gedwongen werd om de overlaat van de grote Bagri-stuwdam in de Witte Volta, net ten noorden van Ghana, open te zetten, omdat anders de dam zou breken. Issifu Yobila Sulemani, de projectleider waar de ELPG al 15 jaar mee samenwerkt, zegt: ‘Al dat opgestuwde water stroomde Ghana binnen. En dan ook nog 800 mm regen! Gevolg: over een lengte van 400 km zijn alle oevers van de Witte Volta volledig overstroomd. Tot soms wel vijf kilometer aan beide zijden van de rivier. Ook de oevers van alle zijrivieren zijn overstroomd. En met de overvloedige regens in de laatste week van september zijn ook lage vlaktes in het noorden van Ghana ondergelopen.

 

Met het rondsturen van een extra nieuwsbrief en een actie via Geef.nl is de ELPG gestart met het ophalen van geld voor noodhulp. En deze noodhulpactie is zeker niet onopgemerkt gebleven. Er is gebruik gemaakt van de website Geef.nl en daardoor zijn er veel mensen bereikt. Er zijn wel 71 donaties gedaan via Geef.nl en een flink aantal mensen heeft direct gestort op de bankrekening van de ELPG. Zo is er ruim € 12.000,- opgehaald, een fantastisch resultaat. Alle donateurs heel veel dank voor uw betrokkenheid!De eerder genoemde Issifu heeft doortastend de zaken aangepakt, is een aantal activiteiten gestart en heeft contact gezocht met Kees, onze voorzitter. Terwijl de ELPG geld bij elkaar zocht, werd al snel de eerste community voorzien van noodhulp. Die bestond uit voedsel zoals mais, rijst en bouillon (voor soep) maar ook uit bijvoorbeeld cement, voor de herbouw van huizen. Er zijn nog veel huizen gebouwd met leem en door het stromende water blijft er dan alleen maar een dak over.