Marretje Adriaanse

Mijn master thesis onderzoek wees uit dat boeren getraind in compostering gemiddeld wel 280 kilo meer mais produceren per acre dan de ongetrainde boeren!