ELPG neemt afscheid van voorzitter

Op woensdag 11 mei nam het bestuur van ELPG afscheid van haar voorzitter Frits Brouwer. Frits was meer dan 20 jaar voorzitter en ook daarvoor al in het bestuur betrokken. Door omstandigheden werd zijn bestuurswerk steeds lastiger te combineren met zijn mantelzorgtaken. In de komende rondzendbrief schrijft hij zelf nog een afscheidswoord. We danken Frits voor zijn enorme inzet voor de ELPG de afgelopen jaren en wensen hem met zijn vrouw alle goeds toe samen.

Frits wordt als voorzitter opgevolgd door bestuurslid Kees van Veluw die ook al vele jaren in het bestuur actief is.afscheid Frits klein