Stormgeld voor Swales in Sirigu

Studievereniging Storm is de studievereniging voor milieuwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Een hele tijd geleden is er besloten dat de vereniging het ook belangrijk vindt om, samen met haar leden, iets bij te dragen aan een duurzame stichting. Hieruit ontstond vervolgens onze Goede Doelen-Commissie met een naam die niemand echt weet te verklaren: de Kolokolo. De Kolokolo gaat ieder jaar op zoek naar een goed doel dat zowel de leden aanspreekt als aansluit bij de studie. Net zoals vorig jaar heeft de Kolokolo dit jaar weer opnieuw vol enthousiasme een mooi bedrag ingezameld voor ELPG. Dit hebben we gedaan door middel van het organiseren van verschillende activiteiten voor zowel leden als vrienden en familie. Een van de meest succesvolle activiteiten was de Nieuwjaarsduik. Deelnemers konden zich laten sponsoren door vrienden en familie om vervolgens af te reizen naar Scheveningen om daar in het ijskoude water te springen. Naast deze Nieuwjaarsduik en vele andere activiteiten heeft de Kolokolo dit jaar ook een nieuwe, zeer succesvolle, activiteit georganiseerd. Samen met twee andere commissies van Storm organiseerde we het Gardenfestival. Dit was een mooie namiddag en avond in en rondom ons moestuintje op de Uithof. Deze tuin was mooi versierd en we hebben gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes. Natuurlijk waren er ook spetterende optredens te zien van zowel Stormleden als andere bandjes. Het Gardenfestival was dus een super leuke activiteit voor leden en bekenden en heeft ook nog eens een mooi winstbedrag opgeleverd! Dit is ook het gene waar de Kolokolo het hele jaar mee bezig is geweest; een geode balans vinden tussen het organiseren van leuke activiteiten voor leden en het ophalen van genoeg geld voor het mooie Swales-project van ELPG. Een project dat ook nog eens wordt gesteund door Wilde Ganzen, zodat de het opgehaalde bedrag wordt opgehoogd van zo’n 1350 naar ongeveer 2000 euro. Wij hebben er enorm van genoten en vinden het heel fijn dat we ELPG kunnen steunen bij het opzetten van weer een fantastisch project. Het is ontzettend belonend om geld in te zamelen voor een stichting bestaande uit mensen die zo nauw verbonden zijn bij alle projecten die ze uitvoeren en zo gepassioneerd te werk gaan. De Kolokolo van 2015-2016 kijkt dus zeer tevreden terug op het afgelopen jaar en wij hopen dat er hierna nog vele Kolokolo’s geld in gaan zamelen voor de mooie projecten van ELPG!

kolokolo